Osäkert för världshandeln när viktig WTO-domstol slutar fungera, europaportalen.se

Om tre veckor kommer WTO:s appellationsdomstol inte längre kunna döma i handelstvister. – Då blir det ofta den starkes rätt som vinner, säger handelsminister Anna Hallberg som tillsammans med sina EU-kollegor är oroade för världshandelns framtid.

Den 10 december går en av domarna i Världshandelsorganisationen WTO:s appellationsdomstol i pension. Domstolen har till uppgift att lösa handelstvister mellan företag och länder som är med i organisationen. USA vägrar dock utse en ersättare vilket innebär att domstolen från och med 11 december inte kan döma i handelstvister.

– Det regelbaserade systemet är i allvarlig fara och världshandeln står inför osäkerhet, sade Finlands handelsminister Ville Skinnari efter ett ministerrådsmöte i Bryssel på torsdagen då frågan diskuterades.

Enligt Sveriges handelsminister Anna Hallberg (S) är EU-länderna eniga om att man behöver hitta en lösning på problemet.

– Det är oerhört viktigt, framförallt för små länder, att få en rättslig prövning av handelstvister, sade Hallberg efter torsdagens möte.

Att USA vägrar utse en ny domare grundar sig i president Donald Trumps kritik mot WTO. Handelsminister Hallberg som nyligen varit i USA beskriver situationen om låst. Läs artikel