Om kriget kommer! sla.se

Per Blomquist, ledamot i Krigsvetenskapsakademien

”Om kriget kommer – därför rustar Sverige”, heter det i Dagens Nyheter den 9 januari. När Fredrik Reinfeldt skrev att försvaret är ”ett särintresse”, avsåg han nog alarmerande militärer som alltid uttryckt hot för att få mer pengar till sitt fögderi.

Nu är det riksdagen som slår fast: ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.” Är även detta ett särintresse? […]

Självklart har det militärstrategiska förändrats under 16 år, eftersom stormakterna USA och Ryssland årligen rustar. Nu uppträder USA återigen på norra Atlanten med hangarfartyg. Ryssland behärskar Arktis med världens största flotta av isbrytare, varav sex atomdrivna, och genomförde där en verkligt stor övning år 2014 med 155 000 man och tusentals flygplan, fartyg och stridsvagnar. Detta är en del av den verklighet som analytikern Raimo Jakola återkommande har framfört för att få våra politiker att rusta för att bevara freden.[…]

Faktiskt inget nytt, ty krig hade redan kunnat uppstå om Krim, med indirekt strategi (se ovan), då Ryssland tog detta för Svarta havet så viktiga område. Men USA avstod, trots avsevärd överlägsen styrka.

Man ville inte in med kängor eller stövlar på den ukrainska leran. Man ska inte tro att USA och Ryssland bara för att de är militärt starka vill gå i krig. Och om de gör det så kalkylerar de säkert noga med kostnader. Det är detta som gör att det kan synas meningsfullt med ett krigsavhållande svenskt försvar för att bevara freden. Läs artikel