ÖB sparkar generalmajor från hög tjänst, Sveriges Radio

Generalmajor Anders Brännström flyttas från sin tjänst sedan han kritiserat försvaret i en tidningsartikel, rapporterar Dagens nyheter.

I en intervju i Dagens nyheter sade Brännström bland annat att många förband saknar möjlighet att öva sina soldater och att materielbrist leder till att vissa förband inte kan upprätthålla önskad krigsduglighet. Även i en debattartikel i Svenska Dagbladet har Brännström tillsammans med två ledamöter i Krigsvetenskapsakademien framfört kritik mot försvaret. Brännström, som bland annat varit chef för armén, kallades på fredagen till överbefälhavare Micael Bydén.

– Där fick jag veta att jag sparkas som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning där jag från och med årsskiftet arbetat med bland annat hållbarhetsfrågor och ledningsfrågor, säger han till DN.

Enligt Brännström råder det ingen tvekan om varför han petas från tjänsten.

– Det var på grund av uttalandena i DN och debattartikeln. Det var väldigt tydligt.

ÖB Micael Bydén skriver på Försvarsmaktens blogg att det handlar om en förtroendefråga och att det finns en historik av händelser som ligger till grund för hans beslut.  Han skriver också att Anders Brännström kommer att fortsätta leda den internationella övningen Viking 18. Läs artikel