”Nya grundlagsbrott skulle hota viktig rapportering”, svd.se

Vi ser med oro på hur myndigheternas respekt för meddelarfriheten minskar. Ett förslag om att införa nya grundlagsbrott riskerar att starkt begränsa möjligheterna för granskande journalistik när det gäller internationella insatser, skriver företrädare för föreningen Utgivarna.

Tillsammans med andra länder ska Sverige med svenska soldater och annan personal delta i fredsskapande och fredsbevarande insatser. Det är en central del i den svenska utrikespolitiken sedan lång tid…

Ibland uppdagas det i efterhand hur själva grunden, motiven, för en insats är svag eller i värsta fall fabricerad. I andra fall avslöjas hur ansvaret för lokala tolkar brister eller att svenska soldaters utrustning är undermålig…

I de flesta fall är det enskilda som fått kännedom om förhållandena och som slår larm via medierna. De blir meddelare och deras uppgifter är till gagn för de drabbade och förhoppningsvis kan bidra till att övergreppen blir färre…

Vi ser därför med stigande oro på hur myndigheternas respekt för meddelarfriheten minskar men också hur meddelarfriheten riskerar att begränsas. Nu senast genom ett förslag från regeringens utredare om att begränsa meddelarskyddet för hemliga uppgifter som rör en internationell insats (SOU 2017:70). Ett offentliggörande av uppgifter som ”kan medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation” är straffbar. Den som ”obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer” sådana uppgifter döms för obehörig befattning med hemlig uppgift.

Förslagen drabbar inte bara uppgiftslämnare. Som det är utformat kan även enskilda reportrar, researcher, fotografer eller andra som medverkat eller varit pådrivande i en publicering ställas till ansvar. Anskaffarfriheten begränsas. Läs artikel