Nu påbörjas arbetet med fyra nya garnisoner, forsvarsmakten.se

Regeringen har gett klartecken till Fortifikationsverket att påbörja arbetet med nya garnisoner för Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund och Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn.

– Välfungerande och ändamålsenliga garnisoner för våra värnpliktiga, anställda och frivilliga är en förutsättning för den tillväxt som sker, säger försvarsminister Pål Jonson.

Sedan senaste försvarsbeslutet har Fortifikationsverket i samarbete med Försvarsmakten arbetat med förberedelser och bland annat utsett önskade geografiska platser; Torråsen i Östersund, söder om riksväg 90 i Sollefteå, Myran i Falun och Harberget i Kristinehamn. Läs  artikel