Norske sjømålsmissiler mot Kinas sjøheimevern? steigan.no

Einar Ødegård, oberstløytnant, ute av tjeneste

Overskriften som kan se vanvittig ut er ment som en lyskaster på Kongsberggruppens samarbeid med amerikanske Raython om produksjon av sitt norskutviklede sjømålsmissil Naval Strike Missile (NSM).

USAs Bidenadministrasjon har gjentatte ganger uttalt nødvendigheten av å isolere Kina fra den øvrige verden. Utenriksminister Blinken har brukt ordet ‘coercion’, tvang. Bare en blokade av Kinas utenrikshandel kan oppfylle hensikten med politikernes ordbruk, men den sannhet holdes skjult for allmennheten.  […]

Det amerikanske marinekorpset ønsker å bevise effekten av sin nye taktikk med langtrekkende missiler, der NSM er ett av to våpen. Det andre er amerikanske Tactical Tomahawk Cruise Missile som har større rekkevidde.

Russland og Kina har i mange år hatt i bruk samme prinsipp i sine forsvarsbestrebelser for at flåten kan kontrollere et mindre havområde. […]

Er Kongsberg-gruppen en viktig underleverandør til USAs krigsforberedelser mot Kina?

Forsøk på å antyde mulige situasjoner i en sjøkrig har ingen hensikt. Like vel bør nevnes at i den siste aprilepisoden om Spratly sendte Kina inn en blanding av skip fra sjøheimevernet, kystvakt- og fiskerioppsynsskip og et mindre antall regulære marinefartøyer, alle gruppert om hverandre. Vil det sentrale ildledningssenter for USMCs missiler kunne skille militære mål ut fra de sivile, om en slik sverm skip fra Kina skulle komme mot posisjonene til USMCs missiler?

Ser vi konturen av en mulig krig med store avstandsleverte våpen i begge retninger, og samtidig en annen front med kamp om grupperingsområdene for USMC, for å fjerne den del av trusselen mot kinesiske fartøyer? Läs artikel