Norge må prioritere nasjonale interesser over utenrikspolitiske fritidsaktiviteter, forsvaretsforum.no

Asle Toje, utenrikspolitisk forsker och kommentator

Krigen i Ukraina er ikke bare et brudd på folkeretten og et overgrep mot et sakesløst folk. Det er også et angrep på den regelbundne verdensorden. Dette er hva FN ble skapt for å forhindre. Verdens manglende oppslutning om Vestens sanksjoner er derfor påfallende. Mye tyder på at krigen i Ukraina er uttrykk for noe mer; rastløse stormakter og et internasjonalt system i ubalanse. Russlands angrep er et steg mot systemkrise. Ved neste tildragning vil Vestens reservoar av samhold, betalingsvilje og indignasjon trolig ha lav fyllingsgrad. […]

[…] Norge er i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Vi gir våre mest sofistikerte våpen til en krigførende part, understøtter Ukrainas statsbudsjett og deltar i en økonomisk blokade som rammer hjemlig økonomi hardt. Dette er forståelig, det er moralsk riktig – og det er risikabelt. For: Hvor lenge vil USA garantere for sikkerheten til rike land som underfinansierer forsvaret? Vil EU og USA forbli forenlige bindinger for Norge ? Og vil Norges utenriksvesen med sin kompetanse på filantropi, mestre spillet når nasjonale interesser igjen skal forsvares? Läs artikel