Flygvapnet övar med 3 700 mans styrka – aktivitet också på Vasa och Karleby-Jakobstads flygplatser, svenska.yle.fi

Stridsövningen Ruska 22 samlar 2 400 reservister från hela landet under den här veckan. Övningen avslutas på lördag.

Den här veckan är det mer liv och rörelse i luften än vanligt i stora delar av landet. Flygvapnets huvudkrigsövning Ruska 22 startar i dag (måndag) och pågår till lördag.

Totalt deltar 3 700 personer – varav cirka 2 400 reservister – i övningen, som kommer att utnyttja nio flygplatser. Antalet flygplan som används i övningen är 50. De flesta är jaktplan av modellen F/A-18 Hornet.

– Det är ett viktigt utbildningstillfälle för både reservister och stampersonal, där de får öva på att fungera i undantagsförhållanden, berättar Flygstabens stabschef, brigadgeneral Timo Herranen. […]

Under Ruska 22 simulerar man en snabbt utvecklad krissituation där en part angriper olika mål medan den andra parten försvarar sitt område. Timo Herranen berättar att man kommer att öva på ett rörligt stridssätt där flygmaterialet sprids ut till olika flygplatser.

Övningens huvudbaser finns i Rovaniemi och Jyväskylä. Baser finns också i till exempel Kronoby, Vasa, Kuopio och Luleå. Reservisterna som deltar kommer från hela landet, säger Herranen. […]

Herranen säger att finländarnas försvarsvilja är hög.

– Enligt de regelbundna undersökningar som görs ligger den i topp med europeiska mått mätt. Läs artikel