Nordisk överenskommelse ger stärkt försörjningstrygghet på ammunitionsområdet, fmv.se

Danmark, Finland, Norge och Sverige har nyligen tecknat ett avtal som ger länderna ökad försörjningstrygghet på ammunitionsområdet. Avtalet signerades av FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson i egenskap av nationell försvarsmaterieldirektör (NAD) och hans nordiska motparter i samband med ett möte i Oslo den 12 augusti.

Samarbetet innebär att de nordiska länderna etablerar en gemensam expertgrupp med uppdrag att samordna behov, krav och affärsmodeller för strategiska partnerskapsavtal inom ammunitionsområdet. Med i expertgruppen finns företrädare från både Försvarsmakten och FMV. Läs pressmeddelande