Nej Ann Linde – vi behöver inga kärnvapen, dalademokraten.se

Annica Ericson, ordförande i Falu FN-förening

[…] Utan att ge svenska folket möjlighet till reflektion, kunskapsinhämtande och debatt öppnar ni dörren för kärnvapen, legitimerar dem som avskräckning och kringgår icke-spridningsavtalet genom att ge andra Natoländer möjlighet att placera sina vapen på vårt territorium. Skrev du inte såhär till Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare, den 5 juli i år (översatt från engelska):

”Sverige accepterar Natos inställning till säkerhet och försvar, vilket inkluderar den avgörande roll som kärnvapen spelar och har för avsikt att delta fullt ut i Natos militära struktur och kollektiva försvar, samt är berett att sätta in styrkor och förmågor för alliansens uppdrag”?

Vi måste tala klarspråk när det gäller kärnvapen. Hur menar du? Vi svenskar ska alltså tacka ja till kärnvapen? Hur ska vi då kunna vara aktiva i kampen för ett avskaffande? Era ord blir bara floskler. Läs artikel