Natostyrkor ska kunna släppas in snabbare i Sverige, svt.se

Det ska gå snabbare och lättare för militär från andra länder att få tillträde till svenskt territorium. Regeringen ändrar nu reglerna och låter Försvarsmakten själva bestämma om militära fartyg och flygplan från en rad länder ska släppas in i Sverige.

I dag måste andra länder ansöka i god tid för att få tillträde till Sverige eller passera svenskt territorium med militära fordon. Det gäller bland annat flygplan och fartyg, som vid flottbesök, övningar och överflygningar på väg till annat land. I dagsläget beslutas varje ärende av regeringen, vilket gör att hanteringen kan ta lång tid. Nu vill man dock att den processen ska gå snabbare. Från och med årsskiftet ska därför Försvarsmakten få fatta beslut om tillträde.

– Det här är en Nato-anpassning. I led med att vi integreras med Nato vet vi att det kommer att komma fler utländska flygplan och örlogsfartyg och då kan man inte ta regeringsbeslut varenda gång det drar ner tempot. Poängen med det här är att man ska förbättra förutsättningarna att ge och ta militär hjälp. Det är ett naturligt steg i Sveriges integration med Nato, säger försvarsminister Pål Jonson (M). Läs artikel