Nato kan stå overfor paradigmeskifte, forsvaretsforum.no

[…] En viktig del av bakteppet er den såkalte grunnakten som ble inngått mellom Nato og Russland i 1997.

Der lover Nato at det ikke skal utplasseres betydelige kampstyrker på fast basis i øst.

Men etter invasjonen av Ukraina er grunnakten i realiteten ute av funksjon, fastholdt Stoltenberg på pressekonferansen fredag.

– Russland viser ingen respekt for grunnakten. Hvis du har en grunnakt mellom to parter, Nato og Russland, og den ene parten ikke respekterer den avtalen, da fungerer ikke avtalen, sa Stoltenberg.

– Det er realiteten. Grunnakten fungerer ikke. […]

Det store spørsmålet blir nå om Nato skal svare med permanente styrkeutplasseringer i medlemsland i øst.

Nato har allerede i dag et framskutt nærvær (EFP) i Baltikum og Polen, men disse kampstyrkene – som gjerne omtales som Natos «snubletråder» langs østflanken – er ifølge Nato selv utplassert på rotasjonsbasis og derfor i samsvar med grunnakten.

Et annet spørsmål er forsvarsbudsjettene i Nato, og etter det NTB kjenner til, skal flere stats- og regjeringssjefer ha snakket åpent på fredagens toppmøte om behov for en betydelig økning i pengebruken framover.

De allierte har også varslet en økning i Natos fellesbudsjetter, noe som nå ventes å bli et viktig diskusjonstema fram mot neste toppmøte i Madrid i juni. Läs artikel