Förre Moskvaambassadören tror Putin vill ha respekt, gp.se

Sven Hirdman har en lång utrikes- och försvarskarriär att luta sig mot när han i ett samtal med GP analyserar den senaste dramatiska utvecklingen om Ukraina. Han hade sin första tjänst på svenska ambassaden i Moskva redan på 1960-talet, var biträdande direktör för fredsforskningsinstitutet SIPRI, statssekreterare på Försvarsdepartementet under två borgerliga försvarsministrar och chef för krigsmaterielinspektionen. 1994–2004 var han ambassadör i Moskva och han är nu ledamot av den Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

På ett plan anser han att det är rimligt och rätt att bojkotta Ryssland för att tydligt visa avsky mot den ryska aggressionen och för att manifestera att Ukraina har omvärldens stöd. På ett annat plan ser han svårigheterna att efter det kunna inleda de diplomatiska samtal som är nödvändiga för att spänningarna inte ytterligare skall eskalera. Ryssland är en kärnvapennation och Hirdman påminner om att Vladimir Putin i sitt tal i måndags antydde att de skulle kunna användas.

Hirdman är också emot svenskt vapenbistånd till Ukraina. Det strider mot beslutet i riksdagen att inte exportera vapen till krigförande nationer. Läs artikel