Nato-ansökan utan konsekvenstänkande, unt.se

Sven-Olof Hanberg

Politikernas närmaste kuppartade ansökan om medlemskap i Nato är en beklämmande förskingring av det ovärderliga arv som vår alliansfrihet har varit.

Konsekvenserna som knappt diskuterats r allvarliga även för enskilda individer och familjer. Sverige förbinder sig att vid behov skicka unga medelålders krigsplacerade värnpliktiga män och kvinnor till konfliktområden landets gränser med skyldighet att där vara redo att döda och dödas. Detta klargörs av överbefälhavare Micael Bydén i DN den 6 juli. ”Det kan bli aktuellt att skicka svenska soldater till baltikum […] vi måste vara redo att i högre utsträckning delta i operationer, insatser och övningar”.

Endast ett eget, självständigt och starkt försvar, inklusive civilförsvar är att lita på för svensk militär säkerhet.  Artikel bakom betalvägg