Nato-alliansen

Per Blomquist, överste av första graden och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Att nu ingå i världens största militärpakt verkar inte välbetänkt.

Nu påstår man att säkerhetsläget har förändrats i Europa. Ja, det kan man verkligen konstatera när kärnvapenmakten Ryssland är i krig mot sin granne i söder.

Vår stora granne i öster är alltid beroende av läget i Norden. Och självklart gäller detta särskilt nu då krig pågår i söder.

Det viktigaste i säkerhetsläget i Europa är antagonismen mellan kärnvapenmakterna USA och Ryssland.

Sverige har nu som tidigare ett unikt militärstrategiskt läge som påverkar båda kärnvapenmakterna USA och Ryssland. Nu – eftersom USA med sina kärnvapen har ständig beredskap i luftrummet och till havs.

Ingen av kärnvapenmakterna USA och Ryssland kan godta att den andra parten disponerar vårt svenska markterritorium utan att ingripa. Den part som disponerar svenskt markterritorium ökar påtagligt sin defensiva och offensiva militära kraft mot den andra parten. Samtidigt kan den part som behärskar vårt markterritorium påverka operationer i norr, Arktis, och i söder, Europa.

I militärstrategisk analys har det visat sig att USA och Ryssland kan godta att Sverige trovärdigt och självständigt försvarar hela sitt markterritorium.

Ett råd till våra politiker blir att vänta ut kriget mellan Ryssland och Ukraina och genomföra en grundlig försvars- och säkerhetspolitisk analys.

Visst finns likheter med Finland. Men de är politiska. Militärstrategin skiljer avsevärt.