Marinens huvudkrigsövning Freezing Winds 22 börjar, maavoimat.fi

Marinen leder höstens huvudkrigsövning Freezing Winds 22, som arrangeras 22.11 – 2.12. I den internationella sjökrigsövningen deltar trupper från Försvarsmaktens alla försvarsgrenar samt många internationella partner.

I övningen deltar totalt 23 stridsfartyg, service- och stödfartyg samt transportbåtar samt kust- och markförband. Övningens totala styrka uppgår till ca 5000 personer.

Målsättningen med övningen, som genomförs på Finska viken och Skärgårdshavet, är att öva internationella, gemensamma operationer vid Finlands kust och på Östersjön under de krävande väderleksförhållanden som senhösten bjuder på samt att ge Marinen övning i att ge och ta emot internationellt bistånd. […]

Från Sverige deltar korvetterna HMS Härnösand och HMS Helsingborg av Visbly-klass och HMS Gävle av Göteborg-klass. Läs pressmeddelande