Sveriges stöd till kurdiska separatister i norra Syrien

Lars-Gunnar Liljestrand

Utrikesminister Tobias Billström förklarade den 5 november att regeringen inte längre tänker stötta den kurdiska milisen i Syrien, YPG, och dess politiska gren, partiet PYD. Som skäl angavs en nära koppling mellan organisationerna och PKK, som är en av EU terrorlistad organisation, vilket inte skulle vara bra för relationen mellan Sverige och Turkiet enligt Billström.

Billström nämner inte att organisationerna med utländskt militärt stöd verkar för självstyre i norra Syrien, och enligt regeringen i Damaskus har som mål att bryta sig loss från Syrien.

YPG är den viktigaste militära delen i paraplyorganisationen SDF, som rymmer flera rörelser som alla deltagit i strider mot såväl IS som mot den syriska staten. SDF har stöd av flera stater i väst, främst USA men även av Storbritannien och Sverige.

Det svenska stödet till YPG har varit såväl ekonomiskt som politiskt, och förra året meddelade socialdemokraterna att stödet även skall omfatta material från svenska försvarsmakten. Detta baserades på en överenskommelse i november 2020 med den oberoende riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh. I överenskommelsen lovade Socialdemokraterna att fördjupa samarbetet med det ”demokratiska självstyret” i norra Syrien.

YPG och PYD uppges från flera håll internationellt, inte bara från Turkiet, ha förbindelser med PKK. Det är mycket möjligt att det stämmer, men för Sverige är det än mer graverande att stödja en upprorsrörelse som med militära medel verkar för autonomi och på sikt kanske även separation från Syrien.

Det är en inblandning i Syriens inre angelägenheter, som utgör en grov kränkning av folkrätten, vilket vi tidigare  kommenterat på den här sajten.

Med hjälp av YPG behåller USA sin militära närvaro i norra Syrien, vilket med rätta fördömts av den syriska regeringen som ett brott mot landets suveränitet och territoriella integritet.

De för Syrien viktiga oljekällorna i norra delen av landet ockuperades 2020 av USA och YPG (genom SDF). Oljan beslagtogs för att skeppas vidare ut ur landet. Av oljekällorna i nordöstra Syrien finns nu bara en kvar under syrisk kontroll och den ger endast blygsamma 200 fat per dag. De av USA och YPG erövrade oljekällorna däremot producerade före kriget 28 000 fat per dag.

Genom Sveriges stöd till YPG har regeringen medverkat till stölden av syrisk olja.

Denna Sveriges koppling till YPG är vad som borde uppröra den nya svenska regeringen mest.  Det är dock bra att stödet till YPG kommer att avslutas om regeringen gör som Billström utlovat.

Sverige skall upprätthålla respekten för folkrätten och inte delta i otillåten inblandning i andra staters inre angelägenheter eller medverka till att länder söndras och fragmenteras genom olagliga utbrytningar understödda av intervenerande stormakter. Fallet Libyen visar på de katastrofala följder en sådan inblandning och intervention får.