Ledda av Nato – Svenska och finska stridsflyg över Baltikum, forsvarsmakten.se

I veckan genomfördes en Natoledd aktivitet i Baltikum i syfte att öka förmågor och stärka relationerna med övriga deltagande nationer från olika delar av Europa. […]

Från svenska flygvapnet deltog 172:a stridsflygdivisionen från F 17 med sex Jas 39 Gripen och en av de svenska stridspiloterna fick uppgiften att vara mission commander, MC, för uppdraget.

– I denna typ av aktivitet är det första gången en svensk stridspilot agerar som mission commander. Det visar inte bara att vi är redo och integrerad i Nato-sammanhang, det visar även att vi är redo att ta ”lead” i en komplex uppgift, säger den svenske stridspiloten med callsign Flamer.

En mission commander ska lösa det flygtaktiska uppdraget och har två uppgifter – att se till att uppdraget kan lösas och att genomföra uppdraget på ett flygsäkert sätt. Som MC börjar uppdraget innan genomförandet. Ordern, Air Tasking Order, med uppdraget får MC normalt ungefär ett dygn innan genomförandet. I detta fall genomfördes planeringen på distans från respektive deltagarland, vilket gjorde koordineringen mer komplex och tidskrävande. […]

– Den taktiska delen av uppdraget inleddes med ett tidssynkroniserat kryssningsrobotanfall från två amerikanska fregatter i syfte att slå ut fientliga luftvärnssystem i målområdet. Därefter anflög de Finska F-18 planen, som i detta scenario primärt agerade i attackrollen, mot sina mål och slog ut dessa under skydd av svenskt jaktflyg. Läs pressmeddelande