Parlamentet diskuterar att gå med i Nato i dag, ilkkapohjalainen.fi

I riksdagens plenum hålls idag en remissdebatt där regeringens förslag om Finlands anslutning till Nato diskuteras. Det har beslutats att påbörja processen, även om medlemskapet fortfarande väntar på Turkiets och Ungerns ratificering.

Efter remissbehandlingen går motionen över till utskotten. Betänkandet bereds av utrikesutskottet och åtminstone grundlagsutskottet, försvarsutskottet, underrättelsekontrollutskottet och finansutskottet avger ett yttrande till det. Utrikesutskottet kan även begära ett yttrande från andra utskott om det anser det nödvändigt. Läs  artikel