Kekkonens dolda västerländska kopplingar avslöjades, ruotuvaki.fi

Googleöversatt

Storbritannien tog president Urho Kekkonen som målperson för sin hemliga operation, säger nyhetsboken. Mikko Virta kom över dokumenten som ändrade Kekkos-bilden av en slump.

Doktorand och chefredaktör för tidskriften Tekniikka&Talous Mikko Virras bok Operation Kekkonen – Västerländska agenter i Tamminiemis inre krets presenterar ny information om Urho Kekkonens relationer till väst under det kalla kriget.

Virta var ursprungligen intresserad av Finlands jaktplansförvärv på 1950-talet. Hans masteruppsats i politisk historia, som han gjorde vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet, handlade om ett fall där försörjningsministeriet hade gått med på att köpa stridsflygplan från Sovjetunionen, men nästa regering ville inte genomföra affärerna. 

I avhandlingen skulle ämnet utökas så att det kalla krigets jaktplansförvärv i stort skulle diskuteras.

En forskningsresa till Londons arkiv ledde dock Virra till andra spår. Den sista dagen av besöket hann han titta på andra dokument, så han tog sig an andra ämnen som handlade om Finland. Kekkonens namn kom upp samma år i en rapport om kryptering som öppnades för forskare.

– Jag läste den där rapporten, att den momentana, ganska exakta beskrivningen är upprättad av någon som har bott i Tamminiemi, säger Virta. […]

– Tidigare har jag aldrig betraktat Kekko som en förrädare och å andra sidan inte heller som en blåögd nationalhjälte, utan intagit ett ganska neutralt förhållningssätt. Detta har diversifierat bilden och visat att han varit ganska skicklig på att hålla kontakten åt båda hållen, reflekterar Virta. Läs  artikel