Katanpää-klassens NRF-beredskapsår förlöpte utmärkt, puolustusvoimat.fi

Marinen uppställde minjaktfartygen av Katanpää-klass, Katanpää och Purunpää, i beredskapspoolen som kompletterar verksamheten inom Natos snabbinsatsstyrka för år 2022. Att delta i verksamheten inom ramen för Natos snabbinsatsstyrka, NATO Response Force (NRF), utvecklar Marinens fartygs och truppers prestationsförmåga och internationella kompatibilitet samt beredskapen att uppställa enheter för marina krishanteringsuppgifter.

Kustflottans minjaktfartyg Purunpää stod i beredskap från januari till slutet av juni och därefter var det minjaktfartyget Katanpääs tur att stå i beredskap under resten av året. Förra gången Purunpää stod i NRF-beredskap var i början av år 2020. Läs pressmeddelande