”Inte bra att Nato överallt gränsar tilll Ryssland”

Dagen före julafton publicerades en intressant intervju i Hufvudstadsbladet med Klaus Törnudd , i artikeln kallad nestorn inom finländsk utrikespolitik.

Törnudd är en skarpsynt iakttagare och med sin långa erfarenhet, bland annat verksam i den finska utrikesförvaltningen från 1958 till 1996, bör även vi i Sverige lyssna på vad han har att säga om dagens säkerhetspolitiska läge i Nordeuropa.

Hbl frågar mot bakgrund av att Törnud var verksam under Kalla kriget, om vi nu är inne i ett nytt kallt krig

”Många drag i världspolitiken påminner om ett sådant. Framför allt uppdelningen i öst och väst i Europa och Rysslands strävan efter intressesfärer”, svarar han, men tillägger att situationen nu är bättre:  ”Då hade vi Sovjetunionen som granne och de utövade ett ständigt tryck mot oss och hade många hållhakar på oss som inte finns i dag.”

Klaus Törnudd kan tänka sig att EU med tiden också kunde fungera som en militär faktor. Men något Nato-medlemskap är inte aktuellt: ”Vår säkerhetspolitik har varit stabil med en redan mångårig Natooption i bagaget.” Och han tycker ”att det verkar som Finlands folk instinktivt är misstroget mot alliansmedlemskap”.  Törnudd tror att det ligger en del i det Augustin Ehrensvärd  hackade in i Sveaborgs klippa: ”Lita inte på främmande hjälp.” Och Törnudd tillägger: ”Den erfarenheten har vi också haft. Inte får vi så mycket hjälp när det riktigt gäller.”

Viktigast för Törnudd är att förhindra krig. ”Också om Finland vore medlem av Nato och det uppstod en allvarlig situation med hot om krig i Europa, så skulle Finland ändå vara utsatt som ett frontlinjeland.”

En viktig synpunkt framförs i intervjun, där Tönudd ”tycker inte nödvändigtvis att det är hälsosamt att Nato å ena sidan och Ryssland å den andra direkt gränsar till varandra överallt. Det är bättre att det finns mellanliggande stater.” Och för övrigt bidrar Finlands EU-medlemskap till stabiliteten, tillägger han.