Hultqvist: Beskedet kan få internationella konsekvenser, fplus.se

USA:s kraftigt minskade militära närvaro i Afghanistan och Irak kan få konsekvenser för de internationella insatserna i länderna, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) enligt DN.

”USA har en central och stabiliserande roll. Övriga länder i respektive insats påverkas och måste analysera läget”, skriver Hultqvist i en kommentar.

Han konstaterar vidare att ”snabba förändringar i form av truppneddragningar har effekter på såväl säkerhetsläget som stabiliteten” och att ett eventuellt vakuum i områdena kan utnyttjas av andra aktörer. Läs artikel