Historieprofessor om krigsbroschyr: Anspelningen på andra världskriget överdriven, lu.se

[…] Och hur ser du på det politiska läget i dagens Europa? Kan man dra paralleller till andra världskriget eller det kalla kriget?

– Det internationella politiska läget i Europa är idag krisartat, men krig råder bara i Ukrainas gränsområde till Ryssland och det är ett begränsat krig. Det är en tragedi för Ukraina och Ryssland. Inom EU, med förestående Brexit och närmast permanenta regeringskriser i Italien, Slovakien och Tjeckien kan situationen karaktäriseras som krisartad men det föreligger knappast något krigshot mot Sverige.

Varför tror du då att man skickade ut dagens broschyr om det inte föreligger något direkt krigshot?

– I mina ögon förefaller broschyren vara ett utflöde av lust hos regeringen att visa ansvarstagande för Sveriges säkerhet. Den betonar att förberedelserna för krig har varit ”mycket begränsade” och nu ska man ”stärka totalförsvaret”. Läs artikel