Generalmajor omplacerades – JO ger försvarsmakten rätt, dn.se

Generalmajor Anders Brännström och officeren Gustav utnyttjade sin yttrandefrihet vilket ledde till att Försvarsmakten omplacerade dem. Bägge anmälde myndigheten till Justitieombudsmannen (JO) för repressalier. Men nu frias Försvarsmakten.

– Jag tacksam för att jag inte längre är offentliganställd i konungariket Sverige. Nu är det lågt i tak, säger Anders Brännström.

Generalmajoren och tidigare arméchefen Anders Brännström omplacerades i januari 2018 sedan han uttalat sig i en granskande DN-artikel. Brännström svarade ja på en fråga om armén är chanslös vid ett angrepp. […]

Det andra JO-ärendet gäller en officer som DN kallat Gustav. Han omplacerades i december 2017 på grund av inlägg på Twitter. Gustav beskylldes för att ha äventyrat riket säkerhet.

Försvarsmakten försökte avskeda Gustav men drog tillbaka ärendet sedan Militära säkerhets- och underrättelsetjänsten (MUST) visat att Gustavs twittrande inte röjt några hemligheter. Gustav arbetar numera i en annan del av totalförsvaret. […]

Elisabeth Rynning tar inte hänsyn till att MUST friat Gustavs Twitterinlägg. Istället skriver Chefs-JO att Gustav hade en säkerhetsklassad tjänst och genom att ”exponera sina kunskaper” på Twitter så gjorde han sig ”sårbar” för främmande makt.

– Det är ett farligt resonemang. Enligt det skulle även andra som yttrar sig kunna omplaceras. Till exempel försvarsdebattören och flygofficeren Wiseman, konstaterar Gustav.

JO rekommenderar Försvarsmakten att förtydliga sina regler för sociala medier samt kritiserar att den inte lämnat ut allmänna handlingar skyndsamt. Läs artikel