Generallöjtnant Timo Kakkolas tal i riksparaden på självständighetsdagen 6.12, puolustusvoimat.fi

Ärade veteraner och lottor från våra krig, bästa festpublik, soldater!

Det gångna året har varit mycket exceptionellt. Efter två coronaår förändrades säkerhetsläget i Europa på ett betydande sätt efter att Ryssland den tjugofjärde februari inledde ett omfattande anfallskrig mot Ukraina. Kriget pågår fortfarande, och något snabbt slut på kriget finns inte i sikte. Finland har omvärderat sin säkerhets-politiska situation och ansökt om medlemskap i Nato. […]

Situationen i Ukraina har visat, att det har varit viktigt att upprätthålla en beredskap som beaktar Finlands övergripande säkerhet och att utveckla Försvarsmakten på ett systematiskt och långsiktigt sätt. Finland har i proportion till sin storlek ett mycket beaktansvärt försvar och enligt internationell måttstock en ytterst hög försvarsvilja. Vi har gjort rätt val, då vi har valt att upprätthålla och utveckla vår egen försvarsförmåga. Trots att vi har ansökt om medlemskap i Nato, kommer Finlands försvar även framöver att vara Finlands Försvarsmakts huvuduppgift. Ett medlemskap i Nato betyder inte att en egen stark försvarsförmåga inte skulle behövas. Kriget i Ukraina har visat vilken betydelse försvarsviljan har. Såsom vår överbefälhavare har konstaterat, går den viktigaste försvarslinjen mellan öronen. I Finland har vi lyckats upprätthålla en hög försvarsvilja, och detta tar sig också uttryck i tillit till Försvarsmakten. Vår försvarsförmåga är uppbyggd på så sätt att vi till vårt förfogande har trupper och system som baserar sig på hög teknologi och har förmåga att agera snabbt. Utöver detta har vi en kunnig och omfattande reserv, som grundar sig på värnplikten, och med vilken vi kan svara också mot större och mer långvariga hot. Läs talet