General Lindberg: Nationella utgångspunkter försvarssamarbetets grund, puolustusvoimat.fi

Vårt försvarssamarbete grundar sig alltid på våra egna nationella behov. Dess målsättning är utvecklandet av Försvarsmaktens samverkansförmåga med utvalda kompanjoner, konstaterade kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg i sin hälsning vid öppnandet av 226:e Nationella försvarskursen i Helsingfors.[…]

Finlands medverkan i operationer och motsvarande verksamhet utstakas och besluts alltid enskilt från fall till fall på basis av den nationella lägesbedömningen och lagenligheten. Vid sidan av intensifierandet av försvarssamarbetet i olika fora bör givetvis upprätthållandet och utvecklandet av nationella försvaret fortsätta. Det nu pågående försvarssamarbetet ersätter inte den nationella militära förmågan, sammanfattade Lindberg. Läs talet