Försvarsminister Hultqvists tal på Folk och Försvar

[…]Ryssland investerar mycket stora belopp i en ökad militär förmåga både
konventionellt och när det gäller kärnvapen. Man gör det långsiktigt och förbanden övas och vi kan notera en förbättrad kapacitet. Förstärkningar sker i såväl det västra militärdistriktet, Kaliningrad som i Murmanskområdet och gamla sovjetiska baser i Arktisområdet aktiveras. […]

Från tid till annan noterar vi provokativt beteende från rysk sida på både mark och luftarenan i Östersjöområdet. Såväl i Östersjön som utanför norska kusten har Ryssland avlyst stora arealer inom s k FIR-områden för testverksamhet som någon form av ny markering.Det vi har att betrakta är ett helt batteri av aktiviteter som sträcker sig över hela skalan med militär aktivitet och uppbyggnad, säkerhetspolitisk markeringspolitik, psykologiska operationer med vilseföring – splittring – överraskning .[…]

Det gläder mig, då det nordiska samarbetet är av stor betydelse i vår strategi för att stabilisera läget i vårt närområde, minimera risken för civila och militära kriser och bana vägen för en fredlig utveckling. De nordiska länderna är bundna till varandra genom geografi, historia, kultur och värderingar.
Vi har ett gemensamt ansvar för att bl a genom NOREFCO – det nordiska försvarssamarbetet – upprätthålla fred och stabilitet i vårt närområde. För Sveriges del är det väl känt att vårt djupaste samarbete sker med Finland. Det är ett samarbete inom samtliga stridskrafter – arme, flyg och marin. Där finns även en operativ planering för att göra det möjligt för gemensamt agerande bortom fredstida förhållanden, om nödvändiga nationella beslut fattas.
Sverige tar nu 2019 över ordförandeskapet i NORDEFCO. Under det året kommer vi att gemensamt ta avstamp i arbetet med vår vision inför 2025. Läs talet här: Foersvarsminister Peter Hultqvist Rikskonferensen 2019