Försvaret JO-anmäls av värnpliktiga, svd.se

Pliktrådet tar strid mot Försvarsmakten och anmäler systemet med Säpos löpande registerkontroll av tusentals värnpliktiga till Justitieombudsmannen, JO. Hanna Gunnarsson (V) anser att lagstiftningen kan behöva ses över. […]

För närvarandeomfattas 3879 killar och tjejer födda 1999 av kontrollerna. TRM anser att det är ”en lagstridig” kontroll och kräver att det stoppas.

Försvaret har avvisat det i en skriftväxling mellan myndigheterna och pekat på att krigsorganisationen ska kunna mobiliseras på sju dagar och att det då måste finnas ”tillgängliga personalresurser”. Läs artikel