Försvara företagen, di.se

P M Nilsson, chefredaktör Dagens Industri

Om man ska vara dramatisk kan man säga att kriget har pågått sedan hösten 2013.

Det var då när Ukraina stod och vägde mellan öst och väst som Ryssland på allvar bestämde sig för att med alla möjliga medel trycka tillbaka det som uppfattas som ”väst”, det vill säga den finmaskiga väv av institutioner, företag, stater, marknader men också kultur och ideologier som präglar den värld som växt fram efter 1945 och som haft USA som styrkecentrum.

2014 lanserade Ryssland en ny militär doktrin, i väst kallad ”hybridkrigföring”. Väst går inte att besegra med militära medel men kan försvagas med andra och blandade medel. Man använder hela samhällets resurser, staten, militären, underrättelsetjänsterna, medierna, företagen, för att försvaga fiendens stat, företag, marknader och vilja.

Sedan dess har Kina tornat upp sig som den nya stora utmanaren och börjat använda liknande strategier med uppköp av strategiska företag, stöld av teknik, påverkansoperationer, cyberattacker och ambassadkampanjer.[…]

Och till sist – stärk det traditionella försvaret. Om det är för svagt faller allt annat. Det nuvarande försvarsekonomibråket är ovärdigt. Om den här regeringskonstellationen inte orkar finns det en mycket bred försvarsvänlig riksdagsmajoritet som kan ta över. Läs ledaren