Forbereder Forsvaret på fremtidens dronekrig, ffi.no

I dag bruker det norske forsvaret luftdroner først og fremst til overvåking og ildleding (finne posisjonen til mål på bakken). Disse dronene fjernstyres av en eller flere operatører.

Men kunstig intelligens gir helt nye og til dels skremmende muligheter: teknologien er kommet så langt at svermer med droner utstyrt med våpen og kameraer kan styre seg selv og løse oppgaver på egen hånd, uten kontakt med operatører. Dette er trusler vi også må kunne forsvare oss mot.[…]

I Ukraina ser vi hvordan droner brukes på nye måter, både som angrepsvåpen, til overvåking og som en del av propagandakrigen. Russerne bruker iranske Shahed droner som styrer av seg selv inn mot forutbestemte mål. Ukrainerne har brukt kommersielle droner som slipper små sprengladninger på intetanende soldater på bakken. Läs artikel