Finland togs till Nato med krigspropaganda, paavovayrynen.fi

Paavo Väyrynen, partiordförande för Centern 1980–1990, minister i flera regeringar

Google-översatt

[…] En berättelse har tagits fram om Finlands beslut att ansöka om medlemskap i militäralliansen Nato, enligt vilket det föranleddes av Rysslands attack mot Ukraina den 24 februari 2022. Efter att kriget bröt ut uppmanade president Niinistö också Putin att se sig i spegeln.

När den ryska invasionen startade jämförde vissa politiker och mainstreammedia den med vårt vinterkrig 1939-40. Ukrainarna sades utkämpa sitt eget ”vinterkrig”. Detta skapade direkt hat mot Ryssland och ryssar. Folket var rädda för att Ryssland skulle attackera Finland härnäst. Vi var tvungna att gå till Nato för säkerhet.

En annan sorts berättelse kunde ha presenterats om krigets erfarenheter.

Under vinterkriget attackerades Finland av ukrainska trupper som tillhörde den sovjetiska armén.

De flesta av de finska soldaterna som dödades i krigen gick förlorade när vårt land anslöt sig till det tyska anfallet mot Sovjetunionen i juni 1941. Finland satte sig för att erövra de territorier som förlorades under vinterkriget. Den gamla gränsen passerades också. Vi kunde också ha erinrat om kriget i Lappland, där vi förlorade många av våra soldater där också. När tyskarna drog sig tillbaka orsakade de stor förstörelse i Lappland.

Denna rapport skulle ha gett anledning att vara misstänksam mot alla stormakters politik och agerande.

Detta betänkande skulle ha förespråkat att vi skulle ha hållit oss på linje med Snellman, Ståhlberg, Mannerheim, Paasikivi och Kekkonen i vår utrikespolitik.

Krigspropagandan kopplad till vinterkriget täckte över att den finska utrikespolitiska ledningen långt före det ryska anfallet redan hade beslutat att ta den finska militäralliansen som medlem i Nato.

Vad gäller Sauli Niinistö så verkar det ha skett redan i början av 2021, då han gav konstiga intervjuer. Niinistö kritiserade riksdagens ståndpunkt, enligt vilken Finland inte tillåter att dess territorium används för fientliga syften mot andra länder. Han motiverade Finlands anskaffning av stridsflyg med att Finland måste delta i stormakternas ”hotbalans”.

Sauli Niinistö började aktivt driva på för vårt NATO-medlemskap senast i december 2021. Läs artikel