Finland och Norge förbereder sig inför stor Natoövning – Försvarsministern: ”Vi för dialog med Ryssland”, svenska.yle.fi

[…] Det är bland annat i Rena, knappt två timmar i bil norr om Oslo, som den stora norskledda försvarsövningen Cold Response kommer att gå av stapeln i början av mars.

Finland och Sverige deltar som enda icke-Natomedlemmar i den utpräglade försvarsövningen. Natoländerna övar utgående från artikel 5 i Natofördraget som i korthet går ut på att ett angrepp på en Natomedlem innebär ett angrepp på hela alliansen.

– Finland utövar som icke-medlem i försvarspakten inte verksamhet i enlighet med artikel 5. Vi deltar alltid i internationella övningar från våra egna utgångspunkter, skriver den finländska huvudstabens informatör Jere Paldanius i ett mejl.

Finlands utgångspunkt kommer att vara att utveckla den egna försvarskapaciteten. Dessutom hoppas man att övningen kommer att förbättra samarbetet mellan Finland, Sverige och Norge i Arktis.

– Medan Norge och andra Natoländer ägnar sig åt försvar i norra Europa är Finlands och Sveriges deltagande naturligt som utvecklade Nato-partnerländer. Det är viktigt för Finland att förstå hur Norge och andra Natoländer agerar i en krissituation, skriver Paldanius.

Finland kommer under Cold Response-övningen tillsammans med svenska trupper att delta i den norska arméns försvar av Norge mot utländska styrkor. De utländska styrkorna består bland annat av amerikanska och brittiska soldater. Läs artikel