”Quo vadis?” De internationella relationernas historia i ett historiografiskt perspektiv

Hans Blix centrum bjuder in till seminarium.

Datum och tid: onsdag 9:e februari 2022, kl. 15, rum D900 (Historiska)
Seminariet hålls via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67604688165

Hans Blix centrum bjuder till ett historiografiskt samtal med professorerna em. Kirsti Niskanen, Karl Molin och Kent Zetterberg som kommer att diskutera historievetenskapliga utmaningar i spänningsfältet mellan nationella och internationella perspektiv utifrån sin egen forskning. Deras erfarenheter från forskningsfält såsom politisk historia, intellektuell historia, genushistoria och vetenskapshistoria kommer att utgöra grunden för ett samtal om möjligheter, begränsningar och utmaningar inom de internationella relationernas historia eller ny diplomatihistoria som det ofta kallas idag.