Finland hamnar i Natos ledningsstruktur under Brunssums stab, hs.fi

Enligt HS:s uppgifter hamnar FINLAND I NATOS LEDNINGSSTRUKTUR UNDER BRUNSSUMS GEMENSAMMA OPERATIONSHÖGKVARTER I NEDERLÄNDERNA, PÅ FÖRSLAG AV GENERAL Christopher G. Cavoli, befälhavare för militäralliansens europeiska styrkor .

Nato har totalt tre allmänna operationshögkvarter, varav Norfolk, beläget i USA, ansågs vara en annan realistisk möjlighet för Finland.

Det tredje högkvarteret ligger i Neapel, Italien, men det är ansvarigt för försvaret av södra Europa och Medelhavsområdet.

Finlands politiska eller militära ledning har inte offentligt tagit ställning till vilken personal den i första hand ville ha Finland under. Olika spekulationer i ämnet har dock gått hett under en tid.

Det har framgått av bakgrundsdiskussionerna att om Finland hade fått välja fritt mellan Brunssum och Norfolk så hade det troligen hamnat hos det senare. Medan Brunssums tyngdpunktsområde till exempel är säkerheten i Östersjön, fokuserar Norfolk på transatlantiskt samarbete och den arktiska regionen. Av dessa, särskilt i det senare, har Finland haft ett offentligt uttryckt intresse. […]

Brunssums centrala fokus är Östersjöns säkerhet. Utöver detta har den ansvaret att försvara Centraleuropa, vilket gör det landbaserat. Brunssums jurisdiktion omfattar till exempel de baltiska länderna, Tyskland och Nordiska Danmark. Enligt bakgrundskällor tros både Estland och Tyskland ha önskemål om att föra Finland under Brunssum.

Sverige kommer också att följa Finland till Brunssum, om och när det också blir medlem i Nato Detta gör dess ansvarsområde avsevärd storlek. Brunssum har redan haft en accentuerad roll med kriget i Ukraina på grund av den långa anti-ryska gränsen för ansvarsområdet.

Bland de länder som hör till Brunssumområdet har militäralliansens multinationella stridsstyrkor (Enhanced Forward Presence) utplacerats i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Utöver dessa länder finns mindre enheter på några dussin officerare (Force Integration Unit) i Ungern och Slovakien. Läs artikel