Finland hamnade i Brunssum i Natos ledningsstruktur, trots att man ville ha Norfolk, hs.fi

[…] Den första lilla besvikelsen har kommit. General Christopher G. Cavoli, befälhavare för Natos styrkor i Europa, föreslår att Finlands plats i Natos ledningsstruktur är i det gemensamma operationshögkvarteret i Brunssum i Nederländerna. Av de två alternativ som presenterades ville den finska ledningen ha exakt det andra, Norfolk i USA.

Finland fick inte som det ville.

Finland hade helst sett sig i Norfolk. Det hände inte, eftersom Norfolk, som är inriktat på sjö- och luftkraft, ännu inte är i sin nuvarande position att ta det ledande ansvaret för försvaret av Nordeuropa. Resurserna borde ha utökats, och kanske kommer de att bli det. Den snabba förstärkningen av Norfolk skulle dock ha krävt avsevärd aktivitet av USA och Storbritannien. […]

I Finland beräknades även de politiska effekterna av beslutet. Vissa kanske hoppades att Norfolk skulle ge Finland särskild uppmärksamhet från USA. Hur som helst är Europas säkerhet väldigt beroende av USA. Både Finland och Sverige förhandlar för närvarande om ett avtal om bilateralt försvarssamarbete med USA. Läs artikel

Läs även kommentar på den här sajten till diskussionen om placering i Nato.