Finland deltar i övningen Cold Response 2022 i Nordnorge, puolustusvoimat.fi

Försvarsmakten deltar i vinterövningen Cold Response 2022, som arrangeras av Norges försvarsmakt i området Narvik–Bardufoss i Nordnorge 18.3–2.4.2022. Genom att delta i övningen utvecklar Finland den nationella försvarsförmågan, det bilaterala samarbetet med Norge samt försvarssamarbetet med Sverige.

Från Försvarsmakten deltar totalt 680 personer i övningen. Av dem är ca 470 beväringar och 30 reservister. De deltagande trupperna kommer huvudsakligen från Kajanalands brigad, Jägarbrigaden och Björneborgs brigad. Förutom trupperna från Armén deltar stabs- och förbindelseofficerare från Huvudstaben, Marinen, Flygvapnet, Försvarsmaktens ledningssystemcenter samt Försvarsmaktens logistikverk. Övningsstyrkans huvudmateriel består av bandlastbilar, Leopard 2A4-stridsvagnar och tunga raketkastare. Läs pressmeddelande