Det här vet vi nu: Så tar Nato-Finland form, hbl.fi

Hur går beslutet vidare?

En kort lagtext som bestämmer att Finland ansluter sig till Nato blev klar på torsdagen och är ute på remiss. Lagförslaget är skrivet nu för att det ska finnas klart då alla 30 medlemsländer ratificerat Finlands och Sveriges medlemskap.
Remissrundan tar slut 23 november, sedan ska regeringen ge sin slutliga proposition till riksdagen. I Sverige tar motsvarande remiss slut i mitten av november. Länderna går i samma takt med sina processer.
Enligt utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) utgör medlemskapet inte någon förändring för Finlands allmänna värnplikt, Ålands ställning eller presidentens roll som överbefälhavare. Det innebär inte heller en sådan förflyttning av makt som skulle påverka grundlagen, säger han.
Regeringen bedömer alltså att lagen är förenlig med grundlagen och kan stiftas i normal ordning, men det är riksdagens grundlagsutskott som avgör det i slutändan.
Finland är fullvärdig medlem först då anslutningsinstrumentet – alltså anslutningsdokumentet – deponerats hos USA:s regering, och anslutningsförordningen trätt i kraft med lag och förordning. Det kan ske först efter att alla medlemsländer ratificerat medlemskapet, Finlands riksdag klubbat igenom det och meddelat presidenten som stadfäster lagen om ikraftträdandet. Läs artikel