Det er selvsagt at Norge har selvforsvarsrett ved angrep mot petroleumsinstallasjoner, aftenposten.no

Cecilie Hellestveit, konflikt- og folkerettsforsker

Geir Ulfstein og Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo mener i et innlegg 10. oktober at «Hellestveit fortsatt forvirrer». De hevder også at jeg har «endret holdning». Jeg kan forsikre om at jeg har samme holdning og oppfatning som jeg har hatt i årevis – uttrykt i mange ulike formater. I det følgende skal jeg kort forsøke å redusere forvirringen.

Ulfstein, Johansen og undertegnede er enige om at folkeretten er viktig og trolig vil bli enda viktigere fremover, fordi risikoen for mellomstatlig krig ser ut til å øke. Vår uenighet handler om forholdet mellom maktforbudet i FN-pakten artikkel 2(4) og retten til selvforsvar, samt hva domstolen i Haag har etablert i en dom fra 2003 om amerikanske militære angrep mot oljeplattformer på Irans sokkel i 1987/88 under krigen mellom Iran og Irak. Läs artikel