Det enda vettiga nu är att dra tillbaka Nato-ansökan och återupprätta alliansfriheten, smp.se

Ulf Nilsson, Sven-Erik Månsson, aktiva i Kronoberg Fred & Alliansfrihet

Alliansfrihet, liksom alla andra försvarsåtgärder, är ingen garanti för att ett land inte kan bli anfallet. Men alliansfrihet gör att vi inte automatiskt dras in i andra länders konflikter, konflikter som inte alls berör oss.

G Peterson konstaterar helt riktigt att ”Sveriges möjlighet att upprätthålla en alliansfrihet försvann i takt med att det svenska försvaret successivt nedmonterades”. Den naturliga åtgärden bör ju då vara att förstärka det svenska territorialförsvaret, det vill säga en krigsmakt som ska försvara Sverige! […]

Den senaste tiden har tydligt visat vilket getingbo av konflikter Sverige hamnar i om vi går med i Nato: Turkiet ställer krav att vi ska ändra vår utrikespolitik och inställning till mänskliga rättigheter. Turkiet stödjer olika islamistgrupper i nordöstra Syrien som bekämpar kurdiska grupper (YPG). Kurdiska YPG, som har stöd av USA, kontrollerar delar av Syrien. Sverige har hittills stött YPG. Natoländerna Turkiet och USA (via ombud) för alltså ett slags krig mot varandra på syriskt område, helt emot FN-stadgan! Läs artikel