Det är inte vapenUkraina behöver, eposten.se

Britta Ring och Cilla Svane, Kvinnor för fred

[…] Fredsrörelser över hela världen demonstrerar med kravet att Ryssland omedelbart drar tillbaka sina trupper från Ukraina.

Det har rapporterats från demonstrationer i 50 städer också i Ryssland.

Historien visar att krig inte löser konflikter, att krig inte kan vinnas, att krig lämnar efter sig materiell förstörelse , splittrade familjer och förspillda människoliv.

Alternativet till krig är diplomati. Vi vädjar till vår regering att Sverige som alliansfritt land erbjuder de ryska och ukrainska ledarna möjligheter till förhandlingar och erbjuder sig att medla. Läs artikel