Den okunnige Hultqvist

Per Blomquist

Amerikanskt bombflyg av typen B-52 flög fredagen 19 augusti in över svenskt luftrum och genomförde en unik övning. Planen leddes in av svensk försvarspersonal på marken – och fällde skarpa bomber mot mål på Vidsels skjutfält i Norrbotten.

”I det här läget så blir det vi gör en signal till Ryssland”, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Hultqvist kopplar övningen till de ”säkerhetsförsäkringar” som USA gett till Sverige under den pågående Nato-processen.

”Vi har två B-52:or som har flugit in i norra Sverige vid Vidsel och genomfört övningsverksamhet med svenska luftstridskrafter och med svensk marktrupp. Det här ingår i den typ av säkerhetsförsäkringar som vi har under den här perioden nu då väntar på att få det fullständiga Nato-medlemskapet”, säger Peter Hultqvist.

Är det en markering mot Ryssland?

”I det här läget så blir det vi gör en signal till Ryssland, så enkelt är det ju. Det handlar i grunden om att vi har vänner som är beredda att leva upp till sådana här säkerhetsförsäkringar”, säger han.

Peter Hultqvist är inte mogen att vara försvarsminister då han tillåter amerikanskt bombflyg att öva och fälla bomber på svenskt territorium. Det är ”en signal till Ryssland”, säger den säkerhetspolitisk okunnige Hultqvist. Skrämmande, säger jag som genom åren har genomfört många säkerhetspolitiska analyser.

Vad säger vår statsminister och utrikesminister?

 

Anmärkning. –Författaren är överste 1 gr. samt ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien