Dagens forsvar er en hån mot Grunnloven, Arild Mauseth, h-a.no

Har vi bruk for et forsvar? Kan vi stole på at Nato hjelper oss? Hva med forhåndslagring i Trøndelag? Hva med plasseringen av alle de nye kampflyene på Ørlandet? Er det lurt å «samle alle egg i en kurv». Dette er bare en liten del av de spørsmål som dukker opp.

I Grunnlovens paragraf 1 står det: «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike».

Hvordan skal vi tolke det? Det må jo være noen som har ansvar for at denne paragrafen følges opp og det må jo være storting, regjering, Forsvarsministeren og landets Forsvarssjef. Vi lærte på skolen at hvis grunnloven skal forandres, er det en omstendelig prosess. Så vidt meg bekjent er ikke grunnlovens paragraf 1 forandret. Derfor kan vi slå fast at den gjelder også i dag.

Så er spørsmålet, har vi et forsvar som kan avvise ethvert anslag mot Norge? Det spørsmålet må stilles til landets Forsvarssjef. Han vil sikkert svare ja, hvis vi får hjelp fra Nato. Da spør jeg, kan vi stole på at Nato-landene er villig til å hjelpe Norge? (se filmen okkupert) Kan vi stole på at Nato-landene er villig til å sende sin beste ungdom for å kjempe og dø på norsk jord for Norges selvstendighet? Norge, ett av verdens rikeste land har ikke råd til selv å holde et troverdig forsvar som skulle virket så avskrekkende at «noen» avstår fra å prøve seg. Vi har ingen garanti for at det bare er Norge som eventuelt vil bli angrepet. Hvis flere Nato-land skulle bli angrepet, snakker vi plutselig om en gjensidig bistandsforpliktelse, det vil si at Norge er forpliktet til å sende soldater til de andre Nato-land som blir angrepet. Hvor skal vi hente disse soldatene fra? Läs artikel