Bombefly-pilot: Vil kunne høste frukter av dette i fremtiden, forsvaretsforum.no

[…] Han har vist vei over flyplassen og står nå foran luftfartøyet han har operert i snart tre år – et bombefly av typen B-1B Lancer. Amerikanerne har 62 slike fly. Nå står fire av dem her i Norge, nærmere bestemt på Ørland flystasjon.

Det har skapt debatt. Heftig debatt. Motstanderne mener Norge blir et ledd i en opptrapping av konflikten mellom USA og Russland. De mener den selvpålagte basepolitikken blir strukket ved å la amerikanerne plasser bombefly ved en norsk militærbase. På den andre siden er de som mener at alliert tilstedeværelse gjennom øving og trening er en forutsetning for at hele avskrekkingskonseptet skal virke.

– Det er forskjellige synspunkt i det norske folket, når det gjelder denne deployeringen og det har jeg stor respekt for. Det som er bra med at de er deployert i Norge etter invitasjon fra oss, er at det er vi som bestemmer hvor de skal trene og fly og øve, sier forsvarssjef og general Eirik Kristoffersen. […]

Til Forsvarets forum sier han at de har fulgt Norges selvpålagte restriksjoner.

– Nemlig ved å ikke øver lengre nord og øst enn det som er rimelig i forhold til Russland. […]

– For oss handler det helt klart om integreringen med våre allierte og om vår evne til global maktutøvelse på øyeblikkelig varsel, sier den amerikanske piloten som til vanlig holder til i Texas. Läs artikel