Baseavtalen med USA skal trygge oss, hva om det motsatte skjer? aftenbladet.no

Mette Grøtteland, Sandnes

Jeg leste forsvarsminister Bjørn Arild Grams opplysninger om den nye forsvarsavtalen med USA. Han ville bidra med god informasjon og påstår at den vil styrke vår sikkerhet. Dette er en avtale som den forrige regjeringen, gjennom Ine Marie Eriksen Søreide, har laget sammen med USA. Etter ønske fra USA. Når jeg leste innlegget til Gram, fikk jeg egentlig en følelse av beroligelse, det høres ut som at alt var godt ivaretatt. Nylig kom styreleder i juristkommisjonen (ICJ), Terje Einarsen, med en advarsel om at avtalen kan bli mer omfattende, og at dette er underkommunisert fra regjeringens side. Stortinget står dermed i fare for å vedta en ny forsvarsavtale med USA uten å være tilstrekkelig informert om konsekvensene. ICJ mener at Høyesterett må vurdere avtalen.

ICJ trekker frem fem aspekter som får frem en helt annen opplevelse enn den jeg fikk av å lese Gram sin versjon av avtalen. Oppsummert;
antallet amerikanske militærbaser kan bli utvidet i framtiden. Det er rart at dette ikke kobles til bevegelsesfriheten de får over hele det norske territoriet. Avtalen er uoppsigelig i ti år. Hvilke konsekvenser får dette? Det blir ikke problematisert at dette dreier seg om overføring av myndighet til USA og begrensning av norsk myndighet overfor en annen stat på norsk jord. Läs artikel