Avtal öppnar svenska militärbaser för USA, aftonbladet.se

[…] – Vi är mycket nära nu att bli färdiga, sa Pål Jonson till Aftonbladet i samband med Nato Industry Forum förra veckan.

– Det är bra. Vi vill ha ett DCA med USA så snart som möjligt, och det handlar ju om att få bättre förutsättningar att få militärt stöd av USA i händelse av kris eller krig, och det reglerar förutsättningarna för amerikansk närvaro i Sverige.

Sveriges chefsförhandlare Samuel Rudvall uppger idag för DN att avtalet nu är färdigförhandlat. Närmare detaljer om innehållet blir kända när det undertecknas av Sveriges och USA:s regeringar. Avtalet måste sedan godkännas av riksdagen. […]

Enligt Pål Jonson handlar avtalet inte om att stationera amerikanska förband permanent i Sverige.

– När det gäller trupp handlar det om roterande trupp, ungefär som Norge har, men det kan också handla om att man vill förhandslagra olika typer av försvarsmateriel. […]

Avtalet kommer därmed inte att innebära nya ”USA-baser” på svensk mark, enligt försvarsministern.

– Det handlar inte om några nya amerikanska baser, utan om områden där USA kan få enklare tillträde. Norge har ett sådant avtal, och Finland och Danmark förhandlar de här sakerna också. Det bygger naturligtvis på svenskt samtycke och respekt för svensk lagstiftning, säger Pål Jonson. […]

– Sannolikt kommer man att man att vilja förbereda en stationering av amerikansk trupp i samband med kris eller krig, säger Krister Pallin, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

– Sverige kommer sannolikt att bli ett uppmarschområde för försvaret av Natos östra flank. Om vi ska vara det, finns det mycket goda anledningar att göra förberedelser för det och lagra en del materiel. Läs artikel