Ännu bättre Visby och framtagande av nästa generation svenska korvetter, sempermiles.se

Våra Visbykorvetter var banbrytande när de för cirka tjugo år sedan gjorde entré och de håller fortfarande måttet. Sverige har totalt fem stycken fartyg i Visbyklass: Visby, Helsingborg, Härnösand, Nyköping och Karlstad. Härnäst kan samtliga av dem se fram emot att på bästa sätt halvtidsmodifieras, uppgraderas för fortsatt tjänst bortom 2040. ”Förutom modifiering av fartygens befintliga system ska LV-robot tillföras (ny förmåga), sjömålsrobotsystemet uppgraderas till senaste version, RBS 15Mk 3, och torpedsystemet till ny lätt torped 47.”

Det förberedande arbetet för detta går enligt uppgift igång direkt och beräknas pågå under ett antal år.

Helt nya korvetter! Vidare påbörjas en produktdefinitionsfas omfattande kravanalyser och underlag för nästa generations korvetter, ”Visby Generation 2”, med avstamp i senaste versionen, lång erfarenhet, senaste teknik, krav och mål av idag samt framgent. Generation 2 kommer ”bl a att bestyckas med modernt sjömålsrobotsystem, torpedsystem och luftvärnsrobotsystem”. Läs pressmeddelande