Anders Lindberg: Turkiet vill ta våra friheter i från oss, aftonbladet.se

Vi kanske behöver fundera på en plan B om Nato […]

Så vad gör vi om Turkiet fortsätter säga nej?

För låt oss vara ärliga, det kan ligga på bordet.

Det förstasvaret är att vi behöver fortsätta uppbyggnaden av det svenska försvaret i den takt som är planerad. Det måste vi göra oavsett. Och vi måste göra det i nära samarbete med Finland.

Det andra är att vi behöver agera för att de säkerhetsgarantier vi i dag har från USA, Storbritannien, inom Norden och EU blir mer permanenta. Det finns flera tänkbara lösningar men USA har redan i dag fördragsbundna samarbeten med flera stater.

Det tredjeär att vi behöver mera kraftfullt agera för en ökad uppbyggnad av militär förmåga och ett strategiskt arbete inom EU. Inte för att Europa ska försöka ersätta Nato men för att komplettera alliansen.

Inom några år kommer Tyskland, om upprustningen fortsätter, att vara Europas starkaste militärmakt. Det är något vi kan ta rygg på och utöka vårt samarbete med vår stora granne i söder. Läs krönikan