Åland kan föregå med exempel inom Nato, dagensarena.se

Åland firar 100 år av självstyre. Då hedras även demilitariseringen och neutraliseringen. Men när Sverige och Finland söker medlemskap i Nato har det startat en debatt om Ålands roll även militärt. […]

Det självstyrda Åland har inte bestämmanderätt angående Finlands medlemskap av Nato men har krävt att det i Finlands ansökan om Natomedlemskap inkluderades en klausul om att Ålands särstatus, inklusive demilitariseringen, ska behållas. Något som får stöd av cirka 70 procent av ålänningarna, enligt en undersökning.

Åland får också en representant med i Finlands Natoförhandlingar, för att få insyn i diskussionerna och för att bevaka att Ålands särställning bevaras.

– Ålands landskapsregering har skött sitt jobb bra. Demilitariseringen och självstyret har blivit en naturlig del av ålänningarnas liv, fortsätter Nordlund. Läs artikel