ABF i Stockholm 16 maj: Sveriges framtida försvar – Försvarsberedningens förslag, abfstockholm.se

Medverkande:
Björn von Sydow, ordförande i försvarsberedningen, tidigare försvarsminister och riksdagens talman

Samtalsledare:
Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm

Lokal: Sandlersalen, plan 1

DATUM 16 May 2019
TID 18:00
ARRANGÖR ABF Stockholm
PLATS ABF-huset, Sveavägen 41